กิจกรรม : กิจกรรม "ร่มไทรใฝ่ธรรมะสัญจร"
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จัดกิจกรรม "ร่มไทรใฝ่ธรรมะสัญจร" โดยจัดทำโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2554  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูจิตใจโดยใช้กิจกรรมธรรมะ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ สนธนาธรรม ตามวิธีทางพุทธศาสนา ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว กลุ่มเพื่อนและคนในชุมชน สร้างความเพลิดเพลินใจและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุโดยการศึกษาดูงานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในต่างพื้นที่  ซึ่งสถานที่ในการศึกษาดูงานประกอบด้วย โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี  , วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี , วัดศานติไมตรี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี , และสถานีอนามัยบ้านคลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามาถรสร้างความสุข สนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554    อ่าน 1702 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**