กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554 เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้เรียนรู้วิชาและเทคนิคที่ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาตนเอง  และนำไปใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป  โดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนของศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติบ้านบางเนียนอีกด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2554    อ่าน 871 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**