กิจกรรม : โครงการสร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม
รายละเอียด :
    

โครงการสร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ “สร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม ”    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง  หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เพื่อการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสริมสร้างกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเป็นกลุ่มของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำโครงการดีๆ จัดเป็นกิจกรรมขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนร่วม ที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสามารถทำได้หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบันปัญหาในสังคมส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเยาวชน เด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาต่อไปจึงต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก โดยการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้มาตรฐานมีการศึกษาตามลำดับขั้นตอน ทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังและอนาคตของชาติต่อไป

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2554    อ่าน 1012 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**