กิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์ 2554

รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา จำนวน 101 คน จาก 5 โรงเรียน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลกำแพงเซาได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และยังเป็นการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554    อ่าน 1018 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**