กิจกรรม : โครงการอบรมเทคนิคการผลิตมังคุดคุณภาพ


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จัดโครงการอบรมเทคนิคการผลิตมังคุดคุณภาพ ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ์   ผศ.ทิพวรรณ  ทองเจือ และ รศ.ดร.สมพร  ณ นคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ เนื่องจากในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านปลูกมังคุดเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลผลิตมังคุดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในตำบลกำแพงเซา จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการผลิตมังคุดคุณภาพขึ้น หลังจากที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ได้พาผู้เข้าอบรมไปชมสวนมังคุด พร้อมทั้งสาธิตวิธีตัดแต่งกิ่ง และอธิบายวิธีดูแลต้นมังคุดให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพอีกด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555    อ่าน 2039 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**