กิจกรรม : โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี


รายละเอียด :
    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ตั้งเป้าหมายปลูกต้นพยุงทั่วประเทศ 100,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภาคเอกชน มวลชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นพยุงทั่วประเทศ 100,000 ต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีต้นพยุงในฐานะพืชเศรษฐกิจประมาณปีละ 78,510 ต้น

สำหรับโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” นี้ จะใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ หรือบริเวณที่ทำการส่วนราชการ หรือพื้นที่ที่เป็นที่ชุมชน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาคัดเลือกสถานที่ปลูกต้นพยุง พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นพยุง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560    อ่าน 265 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**