กิจกรรม : การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด :
    

  การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและคณะ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)   มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565    อ่าน 130 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**