ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ช่วยกันจัดการขยะในครัวเรือน (การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
  รายละเอียด :
การจัดการขยะ ภายในครัวเรือน
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน มี 2 รูปแบบ
1.รูปแบบที่ 1 ใช้ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว
2.รูปแบบที่ 2 ใช้ท่อซีเมนต์ หรือจัดทำคอกไม้ล้อมรอบต้นไม้
โดยรูปแบบวิธีทำ ดาวโหลดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน