ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 850 คน