ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่อลอด หมู่ที่ 9 - ตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่อลอด หมู่ที่ 9 - ตำบลขุนทะเล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 373 คน