ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า –
วังสาย หมู่ที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 401 คน