ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 349 คน