ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตีนนา หมู่ที่5 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตีนนา หมู่ที่ 5
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 285 คน