ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน