ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงตามแบบกรมโยธาธิการ (มาตรฐาน ข) แบบบาดาลบ้านท่อลอด หมู่ที่ 9
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงตามแบบกรมโยธาธิการ (มาตรฐาน ข) แบบบาดาลบ้านท่อลอด หมู่ที่ 9
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 274 คน