ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง >>>  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชสายเลียบคลองชลประทานเขื่อนหก ช่วงบ้านโคกอิฐ - บ้านหนองลุง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชสายเลียบคลองชลประทานเขื่อนหก ช่วงบ้านโคกอิฐ - บ้านหนองลุง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 274 คน