ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ช่วยกันจัดการขยะในครัวเรือน (การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 เม.ย. 2565
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 เม.ย. 2565
3 เอกสารแนบท้ายประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 เม.ย. 2565
4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1/2) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 เม.ย. 2565
5 เอกสารแนบท้ายประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1/2) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 เม.ย. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
11 ก.พ. 2565
7 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 ม.ค. 2565
8 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 ม.ค. 2565
9 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ม.ค. 2565
10 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37