ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
810
12 ธ.ค. 2560
172 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
12 ธ.ค. 2560
173 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
12 ธ.ค. 2560
174 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตตำบลกำแพงเซา อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพื และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
12 ธ.ค. 2560
175 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
250
09 พ.ย. 2560
176 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
274
07 ส.ค. 2560
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
555
04 ส.ค. 2560
178 ประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
254
24 ก.ค. 2560
179 ขอเชิญชาวตำบลกำแพงเซา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง
283
30 พ.ค. 2560
180 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
284
19 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37