ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ส.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ก.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ก.ค. 2563
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 พ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวา-นาชัน หมู่ที่ 4 บ้านชัน ตำบลกำแพงเซา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 เม.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) ถนน นศ.3107 สายในหยวด-วังแพ หมู่ที่ 4,8 บ้านแพงเซา ตำบลกำแพงเซา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.4 เมตร องค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 เม.ย. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 เม.ย. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 เม.ย. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32