ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายทางหลวง สาย 4016 (บ้านตาล – สะพานห้วยลึก) หมู่ที่ 6,7 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
249
12 ธ.ค. 2560
92 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำรมถนนสายนายอ-ศาลาสังกะสี หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
12 ธ.ค. 2560
93 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชสายเลียบคลองชลประทานเขื่อนหก ช่วงบ้านโคกอิฐ - บ้านหนองลุง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
266
12 ธ.ค. 2560
94 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชถนนสายคลองชลประทานท่าดี หมู่ที่ 1,2 ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 ธ.ค. 2560
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
08 ธ.ค. 2560
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
06 พ.ย. 2560
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 ต.ค. 2560
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
09 ก.ย. 2560
99 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสักะสี (2 ช่วง) หมู่ที่ 3,4,8 และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
21 ส.ค. 2560
100 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย หมู่ที่ 2,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34