ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรความเสียหายจากอุทกภัยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
18 ม.ค. 2560
132 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 ม.ค. 2560
133 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ(จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน 2,928 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
07 ม.ค. 2560
134 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ(งบกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
23 ธ.ค. 2559
135 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ(จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
23 ธ.ค. 2559
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายห้วยท้ายนา -นาโคกอิฐ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
16 ธ.ค. 2559
137 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
09 ธ.ค. 2559
138 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านศาลาชัน - บ้านนาโคกอิฐ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
21 พ.ย. 2559
139 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 พ.ย. 2559
140 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
02 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34