ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตีนนา หมู่ที่5 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 พ.ย. 2559
142 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
01 พ.ย. 2559
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
21 ต.ค. 2559
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านตีนนา ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
290
21 ต.ค. 2559
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
10 ต.ค. 2559
146 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
07 ต.ค. 2559
147 ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายอินทนิน-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
29 ก.ย. 2559
148 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายห้วยท้ายนา - ท่อลอด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
27 ก.ย. 2559
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
09 ก.ย. 2559
150 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34