ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 พ.ค. 2564
12 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
26 พ.ค. 2564
13 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 มี.ค. 2564
14 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
10 ก.พ. 2564
15 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
11 ม.ค. 2564
16 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
11 ธ.ค. 2563
17 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
16 พ.ย. 2563
18 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
10 พ.ย. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
341
14 ส.ค. 2563
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
21 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34