ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาต้นแซะ - บ้านนาตอ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
19 ส.ค. 2558
192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
19 ส.ค. 2558
193 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว้า-วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
19 ส.ค. 2558
194 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่อลอด หมู่ที่ 9 - ตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 ส.ค. 2558
195 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง คสล.สายศาลาต้นแซะ - บ้านนาตอ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 ส.ค. 2558
196 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหนดออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
19 ส.ค. 2558
197 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
11 ส.ค. 2558
198 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
13 ก.ค. 2558
199 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
348
07 ก.ค. 2558
200 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
365
07 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34