ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
355
07 ก.ค. 2558
202 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
07 ก.ค. 2558
203 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
07 ก.ค. 2558
204 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
07 ก.ค. 2558
205 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสองช่องทางถนนสายศูนย์สาธิต หมู่ที่ 1 - ตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
333
07 ก.ค. 2558
206 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
07 ก.ค. 2558
207 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
11 มิ.ย. 2558
208 ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
367
27 พ.ค. 2558
209 ประกาศสอบราคาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
27 พ.ค. 2558
210 ประการสอบราคาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
27 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34