ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
15 ก.ค. 2563
22 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
12 พ.ค. 2563
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวา-นาชัน หมู่ที่ 4 บ้านชัน ตำบลกำแพงเซา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
295
21 เม.ย. 2563
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) ถนน นศ.3107 สายในหยวด-วังแพ หมู่ที่ 4,8 บ้านแพงเซา ตำบลกำแพงเซา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.4 เมตร องค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
21 เม.ย. 2563
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 เม.ย. 2563
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 เม.ย. 2563
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
09 เม.ย. 2563
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
11 มี.ค. 2563
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 ก.พ. 2563
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34