ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
11 ธ.ค. 2562
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
11 พ.ย. 2562
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นแซะ-นาตอ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
19 เม.ย. 2562
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลอบ-ห้วยปราง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
10 เม.ย. 2562
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหรั่ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
10 เม.ย. 2562
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-เกาะทวด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
10 เม.ย. 2562
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า - วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
15 มี.ค. 2562
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอมะพร้าว - ชลประทาน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 มี.ค. 2562
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
11 มี.ค. 2562
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34