ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
08 ม.ค. 2562
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
07 ธ.ค. 2561
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
08 พ.ย. 2561
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
05 พ.ย. 2561
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธำรงค์พัฒนา-คลองหยวด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
31 ต.ค. 2561
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม หมู่ที่ 2,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
31 ต.ค. 2561
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า-วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
31 ต.ค. 2561
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 ต.ค. 2561
49 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายน้ำพุ - หนองไทร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
24 ก.ย. 2561
50 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสาย วันดี หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34