ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายธำรงค์พัฒนา - คลองหยวด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
12 ก.ย. 2561
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า - วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
12 ก.ย. 2561
53 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม หมู่ที่ 2,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 ก.ย. 2561
54 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
11 ก.ย. 2561
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
10 ก.ย. 2561
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
06 ส.ค. 2561
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
20 ก.ค. 2561
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ก.ค. 2561
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
11 มิ.ย. 2561
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
07 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34